AJIM

Kim jesteśmy

Jesteśmy grupą osób, które zgromadziła Maryja Niepokalana Matka Miłosierdzia, by posłużyć się nami jako tymi, którzy przeAJIM_czerwonez Nią przyprowadzą ludzi do Jezusa. Dlatego naszym zawołaniem są słowa „WSZYSTKO DLA JEZUSA PRZEZ MARYJĘ”. Wskazujemy Maryję jako jedyną Bramę Miłosierdzia, przez którą można wprost wejść na Drogę, która jest Prawdą i Życiem, a którą jest nasz PAN JEZUS CHRYSTUS. Jako dzieci Matki Miłosierdzia, które rzeczywiście i namacalnie doświadczyły Jej matczynej czułości, dobra i piękna, chcemy by wszyscy bardziej Ją znali, czcili i kochali. „Wielu kocha, miłuje, ale jakże mało jest takich, co gotowi są dla Twej miłości na wszystko, prace, cierpienia i nawet ofiarę z życia”- powiedział o Niepokalanej św. Maksymilian Kolbe. My – naśladując SZALEŃCÓW MARYI -oddaliśmy Jej całych siebie, a Ona cała oddała się nam.
Apostolat Jezusa i Maryi – AJIM

Nasza misja

Chcemy stworzyć prawdziwą RODZINĘ DZIECI BOŻYCH, której misja streszcza się w dwóch słowach: Totus Tuus. Pragniemy jedynie by BÓG był uwielbiony w Niepokalanej. Czyż nie oddajemy Mu największej chwały wówczas, gdy uwielbiamy Go w Tej, która jest najdoskonalszym Jego Arcydziełem? Z miłością i radością dzielimy się zatem obfitością naszych serc, w których Duch Święty wraz z Synem Bożym i Matką Miłosierdzia nieustannie wielbią Niebieskiego Ojca. Wielbimy Boga śpiewem, słowem, świadectwem życia. Modlimy się w intencjach naszej Matki, czyli w szczególności za umiłowany Kościół katolicki, kapłanów, rodziny. Każdy z nas spotkał Jezusa – jedynego Pana i Zbawiciela i doświadczył radości tego spotkania, które na zawsze odmieniło jego życie. Jesteśmy więc świadkami-uczniami-misjonarzami. Przekazujemy ŻYWEGO BOGA a nie jedynie ideę. Parafrazując słowa Apostołów wołamy razem z nimi: My nie możemy nie mówić o tym co słyszały nasze uszy, co widziały nasze oczy i czego dotykały nasze ręce, bo ŻYCIE się objawiło!

Najnowsze posty

Recent Posts

See the archive