Deus Caritas Est – CD

Layout 3

 

 

KILKA SŁÓW O PŁYCIE „DEUS CARITAS EST”

Płyta „Deus caritas est” jest owocem „rekolekcji szpitalnych”, które odbyłem w okresie 25.09 – 20.10.2015 r. w Poznaniu. Pobyt w szpitalu był efektem nagłego pogorszenia się stanu zdrowia, kiedy to dosłownie z dnia na dzień liczba moich płytek krwi spadła do drastycznie niskiego poziomu (3 tys. przy normie 140 – 450tys). Wówczas na całym ciele pojawiły się wybroczyny. Krew leciała mi z dziąseł, nosa a według opinii lekarzy wylew krwi do mózgu był tylko kwestią czasu. Jednak dzięki Opatrzności Bożej, wstawiennictwu Niepokalanej oraz świętych, których szczególnie czczę otrzymałem WIELKI DAR w postaci „drugiego życia”. Nie mam wątpliwości, że to był cud!

Po tych przeżyciach, podczas odmawiania nowenny za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, w niedzielę 18 października, Duch Święty „podyktował” mi słowa i melodię do pierwszej piosenki pt: „Deus caritas est”, która – jak się później okazało – stała się finalnym tytułem całej płyty z 12-stoma autorskimi utworami. Płyta zawiera również śpiewaną wersję Koronki do Bożego Miłosierdzia, a przed każdym utworem jest odpowiedni fragment z Dzienniczka Świętej siostry Faustyny.

Płyta jest jednak przede wszystkim „cegiełką” i pięknym uczynkiem w Roku Miłosierdzia, który przyczyni się do spełnienia marzenia chorej na dziecięce porażenie mózgowe Natalii. Dzięki niemu Natalia wraz z mamą pojedzie na pielgrzymkę do Lourdes, w maju 2016r.

Mamy nadzieję, że płyta ta pozwoli każdemu, który się z nią zetknie doświadczyć MIŁOŚCI Boga i będzie inspiracją do tego, aby jak najpiękniej przeżyć Rok Miłosierdzia Bożego.

 

Odtwarzaj mp3

DEUS CARITAS EST  cis,  A,  E,  H7

 

 

NIEPOKALANA MATKA MIŁOSIERDZIA      D,h,A,D/G,A,D       G,A,D,h,G       A,D

 

 

Layout 3

 

 

 

TEKSTY UTWORÓW „DEUS CARITAS EST” 

 1. DUCHU ŚWIĘTY DO NAS PRZYJDŹ

Duchu Święty do nas przyjdź/2x D,G,A

Przyjdź do nas z wiarą i nadzieją

Przyjdź do nas z wiarą i miłością

Przyjdź do nas z wiarą i pokojem

Duchu Święty do nas przyjdź.

Miłości Boża pochłoń nas

Po swojej drodze prowadź nas

Maryjo Matko Oblubienico-Ducha Świętego

Pełna skarbnico.

Duchu Święty dotknij nas

Duchu Święty prowadź nas

Duchu Święty do nas przyjdź

Przyjdź do nas z wiarą i nadzieją

Przyjdź do nas z wiarą i miłością

Przyjdź do nas z wiarą i pokojem

Duchu Święty do nas przyjdź/2x

 1. PSALM 51 [pieśń pokutna Dawida]

Zmiłuj się nade mną Boże w swojej łaskawości/ d, a

W ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość./ a, F, d

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego/ F, G, C, a

Uznaje bowiem nieprawość moją a grzech mój jest zawsze przede mną

Zmiłuj się nade mną…………

Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem co złe jest przed Tobą

Okazujesz się sprawiedliwym w swoim wyroku i prawym w swoim osądzie

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty/ a, G

Obmyj mnie a nad śnieg wybieleję.

Spraw, bym usłyszał radość i wesele:/ F, G, C, a

Niech się radują kości, któreś skruszył!/ F, G, a

Odwróć oblicze swe od moich grzechów

I wymaż wszystkie moje przewinienia!

Stwórz, o Boże we mnie serce czyste

i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!/2x

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza

I nie odbieraj mi świętego Ducha swego!

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia

I wzmocnij mnie duchem ochoczym!/2

Otwórz moje wargi, Panie / F,G,a

A usta moje będą głosić Twoją chwałę./ F, G, a

Chwałę Panu Bogu Najwyższemu /F, G, C, a

Bo On zmiłował się nade mną /F,G

Bo On okazał miłosierdzie. /F,G

 1. JEZUSIE SYNU DAWIDA

Jezusie Synu Dawida ulituj się nade mną. X4 d C B C C7

Jezusie, Miłości Moja bądź uwielbiony zmiłuj się.x4

 1. OKAŻ NAM PANIE SWE MIŁOSIERDZIE

Okaż nam Panie Swe Miłosierdzie x2 |e a e H7

Miłosierdzie x3 dla grzeszników | e H7 e H7 e a

 1. MISERICORDIA

Misericordia Jezus kocha nas | e a H7 e

Misericordia Jezu wybaw nas

 1. NAUCZ NAS MIŁOŚCI TWOJEJ

Ref. Naucz nas miłości Twojej | a C F G a

Naucz nas miłości Twojej Panie x2

 1. Byśmy byli dobrymi ludźmi, tak jak Ty.

Byśmy kochali nieprzyjaciół, tak jak siebie.

Byśmy czynili razem dobro, a zła unikali

Byśmy potrafili zmieniać świat na lepsze.

2.Byśmy nie osądzali innych, nie krytykowali.

Byśmy modlili się za wszystkich, szczególnie za kapłanów

Byśmy głodnych karmili, spragnionych napoili

Byśmy pomagali innym, tak jak, Ty Jezu.

3.Byśmy byli dobrzy jak chleb, zło dobrem zwyciężali

Byśmy umieli przebaczać innym nie tylko siedem razy

Byśmy byli pełni pokory i mieli czyste serca

Byśmy byli miłosierni a miłosierdzia dostąpimy

 1. DEUS CARITAS EST

1. Serca Jezusowego płyną strumienie życia /cis,A,E,H7

Wylanej na nas w postaci wody i krwi

Obmywają nasze rany, oczyszczają grzeszne strony

Z tego co ziemne i złe, bo Ty Jezu uzdrawiasz nas.

Ref. Źródłem prawdziwej miłości jest Bóg

Źródłem prawdziwej nadziei jest Bóg

Źródłem prawdziwej wiary jest Bóg

Źródłem prawdziwej radości jest Bóg

Deus Caritas Est x4

2.Miłosierdzie Boga na wieki

Trwać będzie przez pokolenia

Grzeszny człowiecze nic nie masz

Nic nie masz do stracenia

Zanurz się w Jego Miłości

Oceanie Miłosierdzia

A Twoje życie stanie się święte

Bo Ty Jezu uzdrawiasz nas

 1. SURSUM CORDA

Sursum Corda x2 | d C d g

Do Ciebie wznosimy serca nasze

 1. DO DOMU OJCA

Najwyższy Panie kocham Cię |d C d

Wszechmocny Boże zlituj się

Panie prowadź po Twych drogach |F B

Do domu Ojca| C F A

tam będziemy się radować | F B

Wiekuistym szczęściem |C F

 1. ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Niech Iskra Bożego Miłosierdzia: |D A D A G D

-rozpali się

-rozlewa się

-płonie w Tobie

-idzie dalej

-zapłonie w nas

Przenika Cię

-Prowadzi mnie

-Płonie w nas

-Nad Polską trwa

-na cały świat

 1. NIEPOKALANA MATKA MIŁOSIERDZIA

Matko Miłosierdzia, Rzeko Miłości, Niepokalana/D,h,A,D/G,A,D

Wszystko przez Ciebie dla Jezusa- mojego Pana!

Jestem cały Twój , jestem cała Twoja/G,A,D,h,G

Ave Maryja – Matko moja!/A,D

 1. LITANIA DO KRWI I WODY JAKO DARY PRZEBITEGO SERCA PANA JEZUSA

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia – módl się za nami.

Święci Archaniołowie i Aniołowie – módlcie się za nami.

Wszyscy Święci Boży – módlcie się za nami.

Święta Faustyno, Apostołko Bożego Miłosierdzia – módl się za nami.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, strumieniu Miłosierdzia Bożego – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wypływająca z Serca Zbawiciela – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, niewysłowiony zdroju Miłości miłosiernej – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, niewyczerpany darze wielkoduszności Boga – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, dająca Ducha Świętego – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, uczczona przez Matkę Odkupiciela – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, rodząca Kościół Święty – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, dająca Sakramenty Święte – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, sprowadzająca ducha żalu i pokuty – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, miłości niosąca pomoc uciśnionym – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, źródło życia i świętości – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, zdroju łaski i pokoju – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, dająca sens życiu człowieka – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, jedyna drogo do nieba – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, niosąca nadzieję – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, przywracająca utraconą godność dziecka Bożego – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, ubierająca w pokorę i czystość – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, uzdrawiająca rany ludzkich serc – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, oczyszczająca i ratująca dusze – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, światło dla żyjących w mroku niewiary – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wyprowadzająca dusze z rozpaczy – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wyrywająca z niewoli grzechów – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, zwyciężająca demony – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, ratująca dusze od śmierci wiecznej – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, rozwiązująca wszelkie problemy – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, ostatni ratunku dla grzeszników – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, nadziejo ufających Tobie – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, jednocząca nasze dusze z Bogiem – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wprowadzająca dusze do Serca Zbawiciela – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, światło dla umierających – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, hojna dla dusz czyśćcowych – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, otwierająca nam niebo – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, pociecho wszystkich Świętych – wybaw nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata– wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata– zmiłuj się nad nami.

K. O Jezu Łaskawy i Miłosierny.

W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się:

Wszechmogący, miłosierny Boże, wejrzyj na Krew i Wodę wypływające z otwartego Serca najmilszego Syna Twego Jezusa Chrystusa, którego ustanowiłeś Odkupicielem świata + daj nam prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania powstała w Niepokalanowie, w październiku 2015 r. Można publikować i rozpowszechniać za zgodą o. Wiesława Pyzio, prowincjała Ojców Franciszkanów Konwentualnych, Warszawa, dn. 27 listopada 2015 r. L. dz. 406/15.

 

 

 

Fragmenty z Dzienniczka św. Faustyny

Cytaty z Dzienniczka Świętej s. M. Faustyny Kowalskiej zaczerpnięte z Dzienniczek Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Warszawa 2007.

( © Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Żytnia 3/9 01-014 Warszawa  )

 1. Dzienniczek: Nr 507

Utwór na płycie: Nr 2

[przed piosenką „Duchu Święty do nas przyjdź”]

Pragnę, o Jezu mój, cierpieć i płonąć ogniem miłości przez wszystkie wydarzenia życia. Twoją jestem cała, pragnę się zaprzepaścić w Tobie, o Jezu, pragnę się zagubić w Twej Boskiej piękności. Ścigasz mnie, o Panie, swą miłością, jak promień słońca przenikasz wnętrze moje i przemieniasz ciemność mej duszy w jasność swoją. Czuję dobrze, że żyję w Tobie jako jedna mała iskierka, pochłonięta przez żar niepojęty, którym płoniesz, o Trójco niepojęta. Nie masz większej radości nad miłość Boga. Już to na ziemi możemy kosztować szczęścia niebian przez ścisłą łączność z Bogiem, dziwną i nieraz dla nas niepojętą. Można mieć tę samą łaskę przez prostą wierność duszy.

 1. Dzienniczek: Nr 687

Utwór na płycie: Nr 4

[przed „Koronką do Bożego Miłosierdzia”]

Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie Moje. Niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają Mojemu miłosierdziu.

 1. Dzienniczek: Nr 699

Utwór na płycie: Nr 6

[przed „Psalmem 51”]

Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym [138] miłosierdziu Moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i do Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mego. Każda dusza w stosunku do Mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie Moje. Święto Miłosierdzia wyszło z wnętrzności [139] Moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia Mojego.

 1. Dzienniczek: Nr 367

Utwór na płycie: Nr 8

[przed „Jezusie Synu Dawida ulituj się”]

Serce moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, ale szczególnie dla biednych grzeszników. Oby mogły zrozumieć, że Ja jestem dla nich Ojcem najlepszym, że dla nich wypłynęła z serca Mojego krew i woda, jako z krynicy przepełnionej miłosierdziem; dla nich mieszkam w tabernakulum jako Król miłosierdzia, pragnę obdarzyć dusze łaskami, ale [one] nie chcą ich przyjąć. Przynajmniej ty przychodź do Mnie jak najczęściej i bierz te łaski, których oni przyjąć nie chcą, a tym pocieszysz serce Moje. O, jak wielką jest obojętność dusz za tyle dobroci, za tyle dowodów miłości. Serce Moja napawa się samą niewdzięcznością, zapomnieniem od dusz żyjących w świecie; na wszystko mają czas, tylko nie mają czasu na to, aby przyjść do Mnie po łaski.

A więc zwracam się do was, wy – dusze wybrane, czy i wy nie zrozumiecie miłości serca Mojego? I tu zawiodło się serce Mojem, nie znajduję całkowitego oddania się Mojej miłości; tyle zastrzeżeń, tyle niedowierzań, tyle ostrożności. Na pociechę twoją powiem ci, że są dusze w świecie żyjące, które mnie szczerze kochają, w ich sercach przebywam z rozkoszą, ale jest ich niewiele. Są i w klasztorach dusze takie, które radością napełniają serce Moje, w nich są wyciśnięte rysy Moje i dlatego Ojciec Niebieski spogląda na nie ze szczególniejszym upodobaniem. Oni będą dziwowiskiem aniołów i ludzi; liczba ich jest bardzo mała, one są na obronę przed sprawiedliwością Ojca Niebieskiego i na wypraszanie miłosierdzia dla świata. Najboleśniej rani Moje serce niewierność duszy szczególnie przeze Mnie wybranej; te niewierności są ostrzami, które przebijają serce Moje.

 1. Dzienniczek: Nr 72

Utwór na płycie: Nr 10

[przed „Okaż nam Panie swe miłosierdzie”]

Jezu, Prawdo wiekuista, Żywocie nasz, błagam i żebrzę miłosierdzia Twego dla biednych grzeszników. Najsłodsze serce Pana mojego, pełne litości i miłosierdzia niezgłębionego, błagam Cię za biednymi grzesznikami. O serce najświętsze, źródło miłosierdzia, z którego tryskają promienie łask niepojętych na cały rodzaj ludzki, błagam Cię o światło dla biednych grzeszników. O Jezu, pomnij na gorzką mękę swoją i nie dozwól, aby ginęły dusze odkupione tak drogocenną krwią Twoją najświętszą. O Jezu, kiedy rozważam tę wielką cenę krwi Twojej, cieszę się z jej wielkości, bo jedna kropla wystarczyłaby za wszystkich grzeszników. Chociaż grzech jest przepaścią złości i niewdzięczności, jednak cena jest położona za nas nigdy nieporównana. Dlatego nie ufa dusza wszelka w męce Pana, niech ma w miłosierdziu nadzieję. Bóg nikomu miłosierdzia swego nie odmówi. Niebo i ziemia może się odmienić, ale nie wyczerpie się miłosierdzie Boże. O, co za radość się pali w sercu moim, kiedy widzę tę niepojętą dobroć Twoją, o Jezu mój. Pragnę przyprowadzić wszystkich grzeszników do stóp Twoich, aby wysławiali przez nieskończone wieki miłosierdzie Twoje.

 1. Dzienniczek: Nr 83

Utwór na płycie: Nr 12

[przed „Misericordia”]

Napisz to: Nim, przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki.

Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, [będą] wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym.

 1. Dzienniczek: Nr 742 i nr 1768

Utwór na płycie: Nr 14

[przed „Naucz nas miłości Twojej”]

Nr 742

Córko Moja, jeżeli przez ciebie żądam od ludzi czci dla Mojego miłosierdzia, to ty powinnaś się pierwsza odznaczać tą ufnością w miłosierdzie moje. Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbędnym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu. Tak, pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia, ale musi być i czyn; i żądam czci dla Mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu, który jest namalowany. Przez obraz ten udzielę wiele łask duszom, on ma przypominać żądania Mojego miłosierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza [163], nic nie pomoże bez uczynków.

Nr 1768

Córko Moja, w tej medytacji rozważ miłość bliźniego: czy miłością twoją ku bliźnim kieruje miłość Moja, czy modlisz się za nieprzyjaciół? Czy życzysz dobrze tym, którzy w jakikolwiek sposób cię zasmucili albo obrazili? Wiedz o tym, że cokolwiek [125] dobrego uczynisz jakiejkolwiek duszy, przyjmuję jakobyś Mnie samemu to uczyniła.

 1. Dzienniczek: Nr 651 i nr 778

Utwór na płycie: Nr 16

[przed „Deus caritas est”]

Nr 16

O Boże niepojęty. Jak wielkim jest miłosierdzie Twoje, przechodzi wszelkie pojęcie ludzkie i anielskie razem; wszyscy aniołowie [107] i ludzie wyszli z wnętrzności miłosierdzia Twego. Miłosierdzie jest kwiatem miłości; Bóg jest miłością , a miłosierdzie jest Jego czynem, w miłości się poczyna, w miłosierdziu się przejawia. Na co spojrzę, wszystko mi mówi o Jego miłosierdziu, nawet sama sprawiedliwość Boża mówi mi o Jego niezgłębionym miłosierdziu, bo sprawiedliwość wypływa z miłości.

Nr 778

I dał mi Bóg poznać jedną rzecz , która ma w oczach Jego nieskończoną wartość, a tą jest miłość Boża, miłość, miłość i jeszcze raz miłość – i z jednym aktem czystej [188] miłości Bożej, nie może iść nic w porównanie. O, jakimi niepojętymi względami Bóg darzy duszę, która Go szczerze miłuje. O, szczęśliwa dusza, która się cieszy już tu na ziemi Jego szczególnymi względami, a nimi są dusze małe i pokorne.

 1. Dzienniczek: Nr 1728

Utwór na płycie: Nr 18

[przed „Sursum Corda”]

[90] Napisz: Jestem święty po trzykroć I brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma granicy dla Mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie Moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce Moje, gdy oni wracają do Mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili serce Moje, cieszę się z ich powrotu. Powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki Mojej. Jeżeli uciekają przed miłosiernym sercem Moim, wpadną w sprawiedliwe ręce Moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla Mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski Moje, poczynam się gniewać [91] na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im, czego pragną.

 1. Dzienniczek: Nr 777

Utwór na płycie: Nr 20

[przed „Do domu Ojca”]

Dziś w duchu byłam w niebie i oglądałam te niepojęte piękności i szczęście, jakie nas czeka po śmierci. Widziałam, jak wszystkie stworzenia oddają cześć i chwałę nieustannie Bogu; widziałam, jak wielkie jest szczęście w Bogu, które się rozlewa na wszystkie stworzenia, uszczęśliwiając je, i wraca do Źródła wszelka chwała i cześć z uszczęśliwienia, i wchodzi w głębie Boże, kontemplują życie wewnętrzne Boga : Ojca, Syna i Ducha Świętego, którego nigdy ani pojmą, ani zgłębią. To Źródło to szczęścia jest niezmienne w istocie swojej, lecz zawsze nowe, tryskające uszczęśliwieniem wszelkiego stworzenia. Rozumiem teraz św. Pawła, który powiedział: „ani oko nie widziała, ani ucho nie słyszało, ani weszło w serce człowieka, co Bóg nagotował tym, którzy Go miłują.

 1. Dzienniczek: Nr 1732

Utwór na płycie: Nr 22

[przed „Iskra Bożego miłosierdzia”]

Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje.

 1. Dzienniczek: Nr 1414-1416

Utwór na płycie: Nr 24

[przed „Niepokalana Matka Miłosierdzia”]

1414

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia. Przed Komunią św. ujrzałam Matkę Najświętszą w niepojętej piękności. Uśmiechając się do mnie, powiedziała mi: Córko moja, z polecenia Boga mam ci być w sposób wyłączny i szczególny matką, ale pragnę, abyś i ty szczególnie była mi dzieckiem.

1415

Pragnę, córko moja najmilsza, abyś się ćwiczyła w trzech cnotach, które mi są najdroższe, a Bogu są najmilszymi: pierwszy – pokora, pokora i jeszcze raz pokora. Druga cnota – czystość; trzecia cnota – miłość Boża. Jako córka moja, musisz szczególnie jaśnieć tymi cnotami. Po skończonej rozmowie przytuliła mnie do swego Serca i znikła.

1416

Kiedy przyszłam do siebie, serce moje tak dziwnie zostało pociągnięte do cnót, i ćwiczę się wiernie w nich, są jakby wyryte w mym sercu. Dzień ten dla mnie jest wielki, w dniu tym byłam jakby w ustawicznej kontemplacji, gdzie samo wspomnienie tej łaski wprowadzało mnie w nową kontemplację i przez dzień cały trwałam na dziękczynieniu, i nie skończyłam go, bo wspomnienie tej łaski wprowadzało duszę moją w nowe pogrążenie się w Bogu.

 1. Dzienniczek: Nr 1485

Utwór na płycie: Nr 26

[przed „Litanią do Krwi i wody jako daru Serca Pana Jezusa”]

Większe jest miłosierdzie Moje aniżeli nędze twoje i świata całego. Kto zmierzył dobroć moją? Dla ciebie zstąpiłem z nieba na ziemię, dla ciebie pozwoliłem przybić się do krzyża, dla ciebie pozwoliłem otworzyć włócznią najświętsze serce swoje i otworzyłem ci źródło miłosierdzia; przychodź i czerp łaski z tego źródła naczyniem ufności. Uniżonego serca nigdy nie odrzucę, nędza twoja utonęła w przepaści miłosierdzia Mojego. Czemuż byś miała przeprowadzać ze Mną [spór] o nędzę twoją. Zrób mi przyjemność, że mi oddasz wszystkie swe biedy i całą nędzę, a Ja cię napełnię skarbami łask.